Связаться
Warszawa, Plac Konesera 2
contact@unityhub.biz
Тел: +48 533 347 779

Розрахунок податку PIT для ФОП в Польщі

Перш за все, підприємницька діяльність має бути зареєстрована в Центральному реєстрі та інформації про підприємницьку діяльність за формою CEIDG-1, яка одночасно є повідомленням для податкової інспекції, що містить, зокрема, інформацію про обрану форму оподаткування доходів фізичних осіб. Таким чином, кожен підприємець починає свої “відносини” з податковою.

Усі фізичні та юридичні особи, які отримують дохід у цьому році (незалежно від його розміру), зобов’язані сплачувати податок на прибуток.

У Польщі існує два види податку на прибуток – PIT, тобто податок на доходи фізичних осіб, правила обліку якого викладено в Законі про податок на прибуток з фізичних осіб, і податок на доходи юридичних осіб – CIT, основним правовим актом якого є Закон про податок на прибуток з юридичних осіб.

Податок на прибуток з фізичних осіб (PIT), як випливає з назви, поширюється на фізичних осіб, зокрема на тих, хто є індивідуальним підприємцем (JDG) або партнером у цивільно-правовому товаристві (spółka cywilna) чи партнерстві (spółka osobowa).

ВАЖЛИВО:

Податок на прибуток з фізичних осіб – найпопулярніший податок, основною передумовою якого є універсальність. У разі PIT джерелом оподаткування є прибуток, тобто дохід за вирахуванням витрат, понесених у зв’язку з його отриманням.

Установою, яка займається податками, є податкова служба. Податок на прибуток з фізичних осіб сплачується в органі, в юрисдикції якого перебуває місце проживання платника податків, на відміну від CIT (корпоративного прибуткового податку), для якого компетентним органом є податковий орган, приписаний до юридичної адреси компанії з капіталом.

Податок на прибуток сплачується у вигляді щомісячних або щоквартальних авансових платежів. Платник податків повинен виконати це зобов’язання до 20 числа наступного місяця (або кварталу, якщо розрахунки ведуть поквартально), тому, наприклад, податок за березень має бути сплачений до 20 квітня.

Як уже йшлося раніше, кожен ФОП в Польщі вже на рівні заявки CEIDG-1 повинен мати зазначену форму оподаткування. Існує чотири можливості (проте не всі вони однаково доступні): податкова шкала (оподаткування на загальних правилах), лінійний податок, паушальний податок (ричалт) і податкова карта. Остання форма була ліквідована в рамках програми Polski Ład для підприємців-початківців.

Досить докладно про кожну чинну форму оподаткування ми вже розповіли в наших матеріалах:

Підприємець, чия економічна діяльність зареєстрована в CEIDG, але не обрав форму оподаткування, може зробити це згідно з правилами, передбаченими податковими актами, тобто шляхом подання заяви (декларації) на ім’я керівника податкової інспекції (арт. 9а уст. 2 Закону про PIT).

Якщо платник податків не вказав форму оподаткування в заяві до CEIDG і не подав декларацію, він продовжує обкладатися прибутковим податком відповідно до податкової шкали (загальних правил).

Рішення про застосування тієї чи іншої форми оподаткування не є рішенням “на все життя”. – Законодавець передбачив можливість його зміни, але при цьому встановив одну дуже важливу умову – зробити це потрібно до 20-го числа місяця, що настає за місяцем отримання першого доходу в даному податковому році, до якого застосовуватиметься нова форма.

Підприємець також має обрати форму сплати авансового платежу з податку на прибуток. Існує три варіанти:

 1. щомісячний авансовий платіж,
 2. щоквартальний авансовий платіж,
 3. авансовий платіж у спрощеному порядку.

Відомості про обрану періодичність сплати авансових платежів з прибуткового податку підприємці включають тільки до річної декларації, яку подають за рік, у якому сплачували щомісячні, щоквартальні або спрощені авансові платежі.

ВАЖЛИВО:

Платники податків, які обирають прогресивну шкалу оподаткування, можуть користуватися щомісячними авансовими платежами без обмежень. З іншого боку, квартальними авансовими платежами можуть скористатися підприємці-початківці або малі платники податків, тобто ті, чия виручка від реалізації (включно з VAT) за попередній рік не перевищила 2 млн. євро.

Рекомендуємо також ознайомитися:

Відповідно до арт. 44, уст. 6b Закону про PIT, платники податків, за винятком спадкових підприємств, можуть у даному податковому році сплачувати щомісячні авансові платежі в спрощеній формі в розмірі 1/12 частини суми, розрахованої, з урахуванням § 6h, за податковою шкалою, яка діє в даному податковому році, за доходами від несільськогосподарської діяльності, зазначеним у декларації про суму отриманого доходу (понесеного збитку), яку було подано:

 1. у податковому році, що передує цьому податковому року, або
 2. у податковому році, що передує цьому податковому року на два роки, – якщо в декларації платники податків не зазначили доходи від несільськогосподарської економічної діяльності або зазначили доходи в розмірі, що не перевищує кратність зменшуваної суми податку та найменшої податкової ставки, встановленої в першому діапазоні податкової шкали; якщо також у цій декларації платники податків не зазначили доходи від несільськогосподарської економічної діяльності або зазначили доходи від цього джерела в розмірі, що не перевищує кратність суми податку, що зменшується, та найменшої податкової ставки, встановленої в першому діапазоні податкової шкали, то сплата авансових платежів за спрощеною формою неможлива.

ВАЖЛИВО:

Авансові платежі за спрощеною формою мають використовуватися протягом усього податкового року.

Авансові платежі з податку на прибуток сплачують платники податків, як ті, що обрали розрахунок податку відповідно до загальних правил (податкова шкала), так і ті, що обрали лінійний податок. Платники податків на ричалті також зобов’язані сплачувати податок щомісяця або щокварталу. Однак у їхньому випадку йдеться не про авансовий платіж прибуткового податку, а просто про одноразову виплату податку за певний період. Підприємець зобов’язаний самостійно розрахувати авансові платежі та податок до сплати – податкова служба за нього цього робити не буде. Підрахований авансовий платіж платник податків зобов’язаний сплатити до 20-го числа місяця, наступного за місяцем (кварталом). При цьому йому не потрібно подавати періодичні розрахункові декларації.

ВАЖЛИВО:

Якщо в будь-якому періоді сума авансового платежу дорівнює нулю (zerowa), підприємець не здійснює сплату податку і не повідомляє про це податкову інспекцію.

Рекомендуємо також ознайомитися: Оподаткування для IT-сфери в Польщі

Основою для оподаткування відповідно до загальних правил (за податковою шкалою) є прибуток, тобто дохід, отриманий від підприємницької діяльності, за вирахуванням витрат на його отримання.

ПРИБУТОК = ДОХІД ВІД ДІЯЛЬНОСТІ – ВИТРАТИ

Виникає запитання, де взяти значення, необхідні для розрахунку доходу? Кожен суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний вести облік. Залежно від форми ведення бізнесу та форми розрахунків заводиться книга обліку доходів і витрат (KPiR) або книга обліку доходів (ричалт). Саме на підставі записів у регістрі доходів і витрат підприємець, оподатковуваний відповідно до податкової шкали або лінійного податку, зможе визначити суму доходів і витрат, пов’язаних зі здійснюваною підприємницькою діяльністю.

Ставки податку на прибуток в податковій шкалі становлять 12% і 32%. Ставка податку залежить від податкових порогів, тобто від суми отриманого прибутку.

Відповідно до Закону про PIT, податок розраховується на основі його обчислення за такою податковою шкалою:

ОСНОВА РОЗРАХУНКУ ПОДАТКУ

ПОДАТОК СКЛАДАЄ

До

Більше

120 тис. злот.

12%

мінус сума, що зменшує податок
(в 2024 р. це 3 600 злот.)

120 тис. злот.

10 800 злот. + 32% на суму, що перевищує 120 тис. злот.

У ситуації, коли фізична особа, яка розраховується за податковою шкалою у 2024 році, отримує дохід, що не перевищує 30 тис. злотих, така особа не зобов’язана платити податок, а лише подавати щорічну декларацію у 2025 році.

Деякі види доходів фізичних осіб виключені з прогресивного оподаткування (податкова шкала), наприклад:

 • спадок і пожертвування
 • надходження від продажу нерухомості
 • відсотки за приватними кредитами
 • процентні доходи за особистими рахунками
 • підприємницька діяльність, оподатковувана за податковою картою, ричалтом, лінійним податком.

Рекомендуємо також ознайомитися: Розмір внесків до ZUS для підприємців у 2024 році

Іншою формою оподаткування є єдиний податок у розмірі 19%. При виборі цієї форми оподаткування така ставка застосовується для розрахунку податку незалежно від розміру отриманого прибутку.

Лінійний податок може застосовуватися тільки особами, які здійснюють підприємницьку діяльність або спеціальними підрозділами сільськогосподарського виробництва. Однак для підприємців, чия діяльність не пов’язана із сільським господарством, також існують деякі обмеження. Лінійну ставку податку не можуть обрати платники податку, які отримують дохід від надання послуг колишньому або теперішньому роботодавцю, відповідної діяльності, яку платник податку або хоча б один із партнерів здійснює або здійснював у податковому році в межах трудових або кооперативних трудових відносин. У такій ситуації вибір лінійного податку може бути зроблено тільки починаючи з року, що настає за податковим роком, у якому було надано послуги колишньому роботодавцю.

З огляду на той факт, що податкова шкала є основною і найпоширенішою формою оподаткування, варто розглянути її переваги та недоліки. До переваг податкової шкали, безсумнівно, належать:

 • застосування суми, що не оподатковується, коли платник податків не перевищує податковий поріг,
 • можливість скористатися пільгами і відрахуваннями, що надаються державою,
 • можливість розрахувати декларацію з чоловіком або дружиною,
 • можливість зменшити прибуток витратами, понесеними для його отримання.

В свою чергу, недоліки, пов’язані з податковою шкалою, такі:

 • високий другий податковий поріг,
 • відсутність зменшення суми податку після перевищення податкового порога
 • обов’язок вести суворо визначений бухгалтерський облік (хоча ця вимога не поширюється тільки на тих, хто розраховує податки за загальними правилами).

Лінійне оподаткування, з іншого боку, може принести значні вигоди тим, хто отримує дуже високі доходи (з усіх джерел), що значно перевищують 120 тис. злотих на рік (і не має права на ричалт), оскільки податкова ставка в розмірі 19 % застосовується незалежно від суми прибутку. Основними недоліками лінійного податку є:

 • відсутність неоподатковуваної суми,
 • відсутність можливості оселитися разом із чоловіком або дружиною,
 • відсутність податкових пільг.

Якщо підприємець під час своєї діяльності не зазнає великих витрат, варто розглянути можливість оподаткування на основі ричалту, завдяки значно нижчим ставкам прибуткового податку та простоті звітування перед владою.

Обираючи форму оподаткування ричалт, підприємець зобов’язаний:

 • вести облік доходів – на його основі визначається прибутковий податок, тобто розмір суми, що підлягає сплаті в казну;
 • вести облік основних засобів – якщо у нього на підприємстві є основні засоби;
 • вести трудові книжки – якщо у нього є співробітники;
 • вести документи, що стосуються придбання комерційних товарів і матеріалів.

ВАЖЛИВО:

Основою оподаткування за єдиною ставкою є дохід (przychód), тому витрати не впливають на суму податку.

Для того щоб скористатися оподаткуванням у формі ричалту на зареєстрований дохід, платники податків мають виконати чотири умови:

 • умова ліміту доходів;
 • умова про предмет діяльності, тобто вони не повинні здійснювати діяльність, яку законодавець виключив із права на оподаткування ричалтом;
 • умова не вести бізнес разом із чоловіком або дружиною, оподатковуваний за податковою шкалою;
 • умова неотримання доходу від трудових відносин з колишнім або нинішнім роботодавцем.

Основою для написання стали матеріали порталу poradnikprzedsiebiorcy.pl

Залишилися питання щодо оподаткування для Вашого бізнесу в Польщі? Тоді ви можете сміливо звертатися до нас! Просто заповніть короткий формуляр або напишіть у наш Telegram. Наш фахівець зв’яжеться з Вами в максимально короткий термін.

Компанія UnityHub спеціалізується на відкритті та релокації бізнесу в Польщу – як тимчасової, так і повної. Ми допомагаємо оформити необхідні дозволи, зареєструвати юридичну особу або ж даємо в користування частину своєї юридичної особи. Також ми допомагаємо підібрати оптимальну організаційно-правову форму, а також здійснюємо бухгалтерський та податковий супровід.

З нашою допомогою Ви зможете мінімізувати витрати в перехідний період і швидше вийти на ринок Польщі!

Мы используем