Связаться
Warszawa, Plac Konesera 2
contact@unityhub.biz
Тел: +48 533 347 779

Biznes inkubacja
dla firm.

Wśród głównych zalet
współpracy firm z inkubatorem przedsiębiorczości jest metoda aliansu
Klient-Inkubator-Wykonawca

Возможности

Korzyści
Biznes inkubacji
dla firm.

Zmniejszone koszty pracownicze

Pracownik współpracujący z inkubatorem przedsiębiorczości nie jest zobowiązany do płacenia podatku ZUS i może skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości 20% KUP lub 50% KUP w zależności od wykonywanej pracy.

Optymalizacja kosztów

Pracownicy mogą pracować zdalnie w dowolnym miejscu na świecie, a firma nie przeznacza środków na sprzęt i utrzymanie biura, ponieważ nie ma potrzeby zatrudniania księgowego i prawnika w kadrze, nasi pracownicy zapewnią komfort i wygodę współpracy.

Legalizacja pracowników

Nie ma potrzeby zrozumienia prawa nowego kraju, inkubator przedsiębiorczości pomoże zapewnić legalny pobyt wszystkich pracowników w Polsce: zezwolenia na pracę, uzyskanie zezwolenia na pracę (zaproszenie do wizy pracowniczej) i zezwolenia na pobyt (Niebieska Karta, na podstawie pracy, łączenia rodzin itp.).

Współpraca z Inkubatorem Przedsiębiorczości UNITYHUB

Inkubator Przedsiębiorczości udostępnia do korzystania część swojej osobowości prawnej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na potrzeby działalności wykonawcy lub grupy wykonawców, a także całego przedsiębiorstwa.

Przechodząc na tę formę współpracy Firma - Klient przenosi całą odpowiedzialność formalno-prawną i podatkową na Inkubator Przedsiębiorczości, eliminując w ten sposób koszty kadrowo-płacowe oraz księgowe pracowników i samej firmy wraz ze wszystkimi kosztami socjalnymi i podatkowymi.

Optymalizacja budżetu na wypłaty części przychodowej, daje możliwość pozyskania lepszych (droższych) kandydatów na pracowników (innymi słowy: ten sam lub mniejszy budżet, ale lepszy specjalista, który bezpośrednio wpłynie na poprawę produkcji/usług firmy, co jeszcze bardziej poprawi pozycję przedsiębiorstwa na rynku).

Decydując się na taką formę współpracy z wybranym lub wybranymi kandydatami, wchodząc w pełni jako firma lub na zasadzie wirtualnej reprezentacji z naszym Inkubatorem Przedsiębiorczości, jesteśmy gotowi w ciągu 2-5 dni roboczych przygotować wszelkie formalności związane z rozpoczęciem działalności.

Formalności współpracy

Wszelkie formalności związane z urzędami skarbowymi, inspekcją pracy, strażą graniczną i migracyjną, giełdami pracy - wszystko po stronie Inkubatora Przedsiębiorczości.
Wszystko odbywa się nie na zasadzie "przyjacielskich porozumień", ale wyłącznie na podstawie umów zawieranych między stronami, w których szczegółowo określone są wszystkie możliwości, warunki, zasady i obowiązki stron, w szczególności system sprzedaży i przenoszenia praw autorskich, licencji na produkty itp.
Biorąc pod uwagę, że naszym środowiskiem jest sfera IT, w naszej bazie mamy ogromną liczbę informatyków, którzy współpracują z biznes inkubatorem, wśród nich jest wielu freelancerów, którzy nie są związani sztywnymi umowami z jednym klientem lub takich, którzy zmieniają klientów projektu po wygaśnięciu warunków umowy i tak dalej, co daje nam możliwość pomocy w rekomendacjach lub przekazywaniu klientom informacji dotyczących rekrutacji nowych kandydatów do firm współpracujących z biznes inkubatorem i odwrotnie, co wielokrotnie zaowocowało długoterminowymi relacjami biznesowymi między obiema firmami.
Biorąc pod uwagę fakt, że biznes nie zawsze jest stabilny i czasami wpływa na redukcję personelu, biznes inkubator dla zagranicznych pracowników jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ legalizacja cudzoziemca jest powiązana z biznes inkubatorem, a w przypadku jakichkolwiek zmian kadrowych wykonawca bezpiecznie pozostaje w biznes inkubatorze, a po zmianie klienta nie ma potrzeby zmiany zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, a także zezwoleń na pobyt i martwienia się o terminy, kwoty i warunki, co jest dodatkowym czynnikiem stabilizującym tego typu współpracę.

Współpraca

Porozmawiajmy.

Dodatkowo zapewniamy dokumenty legalizacyjne dla członków rodzin zarówno przedsiębiorców zarządzających, którzy dołączyli do naszego grona, jak i pracowników wdrażających.
Inkubator Przedsiębiorczości poddaje się wszelkiego rodzaju kontrolom organów państwowych, uzyskując niezbędne pozwolenia i inne formalności na własne ryzyko, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co znajduje się w centrum takich działań.

Мы используем